Måne meditationer

Flying_Beauty_014_Anjalumea_Artitst_Mikkel_Urup_HaunsbyLær at bruge månens energier til at skabe mere flow og glæde i dit liv.

Hvad enten du er det bevidst eller ej har månen en afgørende indflydelse på alt liv her på jorden.

Da jeg i sin tid besluttede mig for, at undersøge det spirituelle nærmere, startede jeg med at tage en astrologisk uddannelse, netop   udfra tanken om hvordan månen styre tidevandet. Jeg tænkte at hvis månens position påvirker vandet i verdens have, måtte månen også have indflydelse på de 70% vand i min krop. Ligesom jeg intuitivt allerede dengang vidste at månens energier præger mangt og meget udover tidevandet. Nyere forskning peger på at månen også har indflydelse på både vores hormon balance og fertilitet, hvilket er fint i tråd med hvad vi som astrologer allerede ved om månen.

Ved at bruge månes energier bevidst, kan du med lidt øvelse og den rette intention transformere dit liv.

Udfra et ønske om at flere får gavn af at lære den magiske måne bedre at kende, invitere jeg til både nymåne og fuldmåne meditationer her på Hestelygaard i Jægerspris. Der er nemlig stor forskel på energierne ved henholdsvis nymåne og fuldmåne. Ligesom der er forskel på hvordan du bedst kan bruge energierne alt efter hvilken måned vi er i. Månen passere nemlig igennem et nyt stjernetegn hver måned og hvert tegn repræsentere en forskellig vibration. Derfor vil der altid være nye temaer der gør sig gældende og nye måder at arbejde med månens energier på.

Månemeditations aftnerne foregår her på Hestelygaard, Kyndbyvej 77, 3630 Jægerspris, enten indenfor i hyggelige og rolige omgivelser, eller når vejret tillader det udendørs, i natur skønne omgivelser, omgivet af de fire elementer ild, jord, luft og vand.

Til hver aften, vil der være et lille indlæg om månens energier nu og her, og hvordan du bedst muligt kan drage fordel af det. Efterfølgende vil jeg lave en guided meditation der passer til aftens tema, og vi vil trække englekort.

Aftenen starter præcis kl. 19 og slutter ca. kl. 20: 30. Der vil være kaffe eller te. Pris 100 kr. Tilmelding nødvendig. Ring til mig på 26121253, eller send mig en mail info@anjalumea.com, hvis du har lyst til at være med.