Clairvoyance

DejligeLumea_ (3)Clairvoyance er en mulighed for dig der ønsker et frisk perspektiv på tilværelsen. En clairvoyance session hos mig kan bruges som et dynamisk redskab til at opnå større indsigt i de vigtigste faktorer i dit liv, og er en god måde at få inspiration og vejledning på.

Gennem clairvoyancen modtages budskaber og vejledning fra den åndelige verden. Budskaberne kommer til mig via billeder, ord og følelser som jeg formidler videre til dig.

Clairvoyancen tager som regel udgangspunkt i den energi, der er omkring dig nu og her. Uanset hvad din situation er, kan fremtiden altid præges i positiv retning. Det er derfor vigtigt at du tager stilling til, hvordan du bedst mulig vil bruge den viden og vejledning  du modtager.

En Clairvoyance session hos mig, skal ikke opleves som en række endegyldige uforanderlige sandheder, men som en god måde at definere dit nuværende ståsted i livet på. Clairvoyancen giver ligeledes guidelines og fremsyn på de potentialer og muligheder fremtiden byder på. Således at du selv aktivt vil blive bedre i stand til at forme tilværelsen i positiv retning.

Indholdet af clairvoyancen bliver formidlet på en klar, venlig og positiv måde.

Klientudtalelser her